Opdrachtgevers

INTERIM (24 – 32 uur per week)


PROVINCIE ZUID-HOLLAND (juli 2018 – januari 2019)

Ik heb als senior communicatieadviseur energietransitie gewerkt aan strategische communicatie rondom warmte, waterstof, wind- en zonne-energie, innovatie en lokale burgerinitiatieven. Dat deed ik in opdracht van gedeputeerde Han Weber en zijn Programmateam Energietransitie.

UMC UTRECHT (april - november 2017)

Ik was strategisch adviseur voor en woordvoerder van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Het is mij gelukt diverse onderwerpen (nieuw type hartklep geplaatst; via app 'myBody myData' toegang eigen foto’s patiënten) ruimschoots in de (social) media te krijgen.

ABP (2015 – 2016)

In de reuring rondom eventuele korting op pensioenen heb ik een podium gecreëerd voor voorzitter Corien Wortmann om zich te presenteren als daadkrachtig en potentieel nieuwe leider in de gevestigde pensioenorde. Zij heeft diverse landelijke paginagrote interviews gedaan, radio- en tv-optredens bij Buitenhof en Nieuwsuur.

DNV GL (voorheen DNV KEMA, 2013 – 2014)

Ik was internationaal actief in het verbeteren en bewaken van DNV KEMA’s wereldwijde reputatie bij haar inspanningen voor de transitie richting een veilige toekomst door betrouwbare, efficiënte en schone energie.

Rabobank (2011 – 2012) (2006 – 2007)

Bij het Directoraat Communicatie was ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van ideeën voor free publicity. Zo heb ik voor bankiers die inhoudelijk over grote windenergieprojecten gingen, interviews en verhalen in landelijke kranten geregeld. Die droegen bij aan het groene imago dat Rabobank wil hebben.


TransForum (2010 – 2011)

Hier was ik verantwoordelijk voor het overtuigen van opinieleiders in de landbouw, dat duurzame landbouw de toekomst heeft en hierin adviseur van de directie bij al hun activiteiten naar buiten. TransForum heeft haar bevindingen wereldkundig gemaakt door het publiceren van de eerste gesponsorde bijlage ooit bij de Volkskrant. Ik was inhoudelijk en uitvoerend projectmanager van de acht pagina’s van die bijlage.

Overige

Triodos Bank
Autoriteit Financiële Markten
Consumentenbond
ING Bank


PROJECTEN (op uurbasis)


Communicatieadvies

 • Wereld Natuur Fonds

  De eerste helft van 2018 heb ik met het team 'Voedsel en landbouw' een dag per week gewerkt aan het formuleren en presenteren van de omslag die de Nederlandse landbouw volgens WNF nodig heeft, om in de toekomst voldoende voedsel te kunnen blijven produceren. Onder het motto #hetkanwel, zet WNF zich in voor agro-ecologie waarin 'boeren met natuur' centraal staat. Om deze omslag mogelijk te maken, pleit WNF voor een andere inzet van Europese landbouwsubsidie. Nederland krijgt zo’n € 750 miljoen subsidie per jaar.

 • Louwers IP|Technology Advocaten

  Dit kantoor met vijf advocaten is gespecialiseerd in intellectueel eigendom- & reclamerecht en IT-recht. Een eigentijds, energiek en innovatief nichekantoor, dat vanuit technologie- en designstad Eindhoven, nationaal en internationaal werk doet. Ik werkte hier als PR-adviseur. Resultaten: publicaties in diverse vakbladen en groot interview in het Financieele Dagblad over auteursrecht en The Pirate Bay, cliënt van Louwers.

 • NWEA (Nederlandse Windenergie Associatie)

  Om de opening van dit particuliere windpark Kubbeweg in Biddinghuizen te vieren, heeft NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie) een twee uur durend forum georganiseerd over windenergie. Ik heb dat forum mee voorbereid en geleid.

 • Kunstenaar Marijke de Goey

  Ik gaf in februari en maart 2014 PR-advies aan gerenommeerd kunstenaar Marijke de Goey vanwege de onthulling van ‘Tango Dancers’, een groot (15 x 25 meter) stalen kunstwerk op Gibbs Farm in Nieuw-Zeeland.

 • Rabo Groen Bank

  Van maart tot augustus 2013, was hier mijn taak, communicatie genereren binnen en buiten Rabobank, om Rabo Groen Bank op de radar te krijgen van groene investeerders en spaarders die hun geld willen steken in duurzame projecten door duurzame ondernemers.

 • Both Ends

  Both ENDS steunt lokale organisaties in ontwikkelingslanden bij armoedebestrijding en duurzaam milieubeheer. Ik werkte er van april tot september 2012 aan de professionalisering communicatie afdeling en gaf strategisch free publicity advies aan directie.

 • Deltacommissie

  De Deltacommissie adviseerde het kabinet over de manier waarop Nederland kan omgaan met de gevolgen van klimaatverandering in de komende 100 à 200 jaar. In haar advies kwam de commissie met strategieën voor duurzame ontwikkeling van de Nederlandse kust en het achterland. De Deltacommissie werd voorgezeten door prof. dr. Cees Veerman. In de aanvangsfase van de werkzaamheden van de commissie heb ik alle communicatieactiviteiten voor mijn rekening genomen in maart en april 2008.

 • Fortis Foundation Nederland

  In mei en juni 2008 heb ik 12 gesprekken geleid - opgenomen in een Utrechtse studio - tussen Fortis-medewerkers en mensen van de organisaties voor wie de Fortis Foundation zich inzet. Zij wil hiermee de luisteraar getuige maken van de ontmoeting tussen twee werelden, van binnen en buiten, van betrokkenheid en passie in de vorm van een tweegesprek. Een paar voorbeelden. Gerjoke Wilmink, directeur Nibud, praatte over het lespakket ‘Verantwoord omgaan met geld’ dat Nibud met Fortis heeft ontwikkeld voor VMBO-leerlingen. Nicole Verhoef is directeur van IMC Weekendschool voor kinderen uit sociaal-economische achterstandssituaties die drie jaar lang op zondag les krijgen van deskundigen. Zij voerde het gesprek over de sportdag die zij samen met Fortis heeft georganiseerd als beloning voor al die kinderen die in hun vrije tijd aan hun ontwikkeling werken. Een luisterverslag op cd is bijgevoegd bij het jaaroverzicht 2007, dat naar 15.000 medewerkers en relaties is gestuurd.

 • International Fund for Animal Welfare

  Het aantal olifanten in Afrika loopt schrikbarend terug door illegale stroperij en ivoorhandel. In juni 2007 was Nederland gastheer van CITES, de conferentie van de Verenigde Naties over handel in bedreigde diersoorten. IFAW vroeg mij om voor CITES drie media activiteiten te regelen. Ik heb een delegatie van zeven verschillende Afrikaanse regeringsvertegenwoordigers, die op de conferentie een motie voor een moratorium op ivoorhandel hebben ingediend, voorgesteld aan de media. Zo ook een Zuid-Afrikaanse wetenschapper die een nieuwe oplossing heeft bedacht voor het ruimtebeslag van olifantenkuddes. En een Keniaanse oud-natuurparkwachter die uit eigen ervaring vertelde hoe het is om tegen illegale stroperij van ivoor te vechten. Met de media-aandacht voor deze verhalen uit de eerste hand voerde het IFAW de druk op de Nederlandse regering op een krachtiger standpunt in te nemen. Met succes, want de regering heeft dat standpunt inderdaad aangepast ten faveure van de Afrikaanse olifanten. Mijn werk duurde van april tot juli 2007.

 • Le Tableau

  Rondom de lancering van het eerste uitzendbureau voor advocaten heb ik in augustus en september 2005 de directie bijgestaan met pers- en communicatieadvies. Bij de oprichting een groot stuk in Het Financieele Dagblad, dé krant voor Le Tableau’s doelgroep en artikelen in diverse vakbladen verzorgd.

 • Duurzame Energie Koepel

  DE Koepel is de paraplu waaronder bedrijven die actief zijn in de duurzame energiesector zich organiseren. Ik heb van 15 september 2004 tot juli 2005 voor DE Koepel media- en communicatiewerk gedaan met het doel de politieke en publieke acceptatie van schone energie te versnellen en te versterken. Een voorbeeld: een ingezonden artikel in NRC Handelsblad over gebrek aan level playing field tussen de verschillende energiebronnen, zoals schone energie en kernenergie.

Van Ede & Partners
Energy Park Zwanenburg
Borgingscommissie Energieakkoord
Faculteit Geesteswetenschappen (Universiteit van Amsterdam)
Utz Kapeh Foundation
Universiteit van Maastricht

Workshops / Trainingen

Humanitas
GroenLinks
RVS Verzekeringen
European Space Agency
Solidaridad
Partos (koepel van Nederlandse ontwikkelingshulporganisaties)

Debatten

Anti-kernenergiebeweging (op de Amsterdamse Dam)
Campagne Stop Kinderarbeid (FNV en Hivos)
Triodos Bank (zes keer)
Milieufederatie Noord-Holland
Achmea/Eureko (zes keer)
Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten
Delta Lloyd en FNV Bondgenoten
Nederlandse Kernfysische Dienst
Rabobank
VBDO
NWEA
Get Foundation
Delta Lloyd (drie keer)
Nuon

VASTE DIENSTVERBANDEN


Nuon (1998 – 2002)
Manager Persdienst, lid Managementteam

Greenpeace Nederland (1990 – 1998)
Persvoorlichter en persteamleider. Diverse malen op buitenlandse kantoren (Londen, Helsinki, Parijs, La Coruña)

Nederlandse Spoorwegen (1986 – 1990)
Bedrijfsjournalist

Freelance journalist (1984 – 1986)
Schrijven voor maandbladen; reportages Omroep Brabant

Opdrachtgevers

INTERIM (24 – 32 uur per week)


PROVINCIE ZUID-HOLLAND (juli 2018 – januari 2019)

Ik heb als senior communicatieadviseur energietransitie gewerkt aan strategische communicatie rondom warmte, waterstof, wind- en zonne-energie, innovatie en lokale burgerinitiatieven. Dat deed ik in opdracht van gedeputeerde Han Weber en zijn Programmateam Energietransitie.

UMC UTRECHT (april - november 2017)

Ik was strategisch adviseur voor en woordvoerder van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Het is mij gelukt diverse onderwerpen (nieuw type hartklep geplaatst; via app 'myBody myData' toegang eigen foto’s patiënten) ruimschoots in de (social) media te krijgen.

ABP (2015 – 2016)

In de reuring rondom eventuele korting op pensioenen heb ik een podium gecreëerd voor voorzitter Corien Wortmann om zich te presenteren als daadkrachtig en potentieel nieuwe leider in de gevestigde pensioenorde. Zij heeft diverse landelijke paginagrote interviews gedaan, radio- en tv-optredens bij Buitenhof en Nieuwsuur.

DNV GL (voorheen DNV KEMA, 2013 – 2014)

Ik was internationaal actief in het verbeteren en bewaken van DNV KEMA’s wereldwijde reputatie bij haar inspanningen voor de transitie richting een veilige toekomst door betrouwbare, efficiënte en schone energie.

Rabobank (2011 – 2012) (2006 – 2007)

Bij het Directoraat Communicatie was ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van ideeën voor free publicity. Zo heb ik voor bankiers die inhoudelijk over grote windenergieprojecten gingen, interviews en verhalen in landelijke kranten geregeld. Die droegen bij aan het groene imago dat Rabobank wil hebben.


TransForum (2010 – 2011)

Hier was ik verantwoordelijk voor het overtuigen van opinieleiders in de landbouw, dat duurzame landbouw de toekomst heeft en hierin adviseur van de directie bij al hun activiteiten naar buiten. TransForum heeft haar bevindingen wereldkundig gemaakt door het publiceren van de eerste gesponsorde bijlage ooit bij de Volkskrant. Ik was inhoudelijk en uitvoerend projectmanager van de acht pagina’s van die bijlage.

Overige

Triodos Bank
Autoriteit Financiële Markten
Consumentenbond
ING Bank


PROJECTEN (op uurbasis)


Communicatieadvies

 • Wereld Natuur Fonds

  De eerste helft van 2018 heb ik met het team 'Voedsel en landbouw' een dag per week gewerkt aan het formuleren en presenteren van de omslag die de Nederlandse landbouw volgens WNF nodig heeft, om in de toekomst voldoende voedsel te kunnen blijven produceren. Onder het motto #hetkanwel, zet WNF zich in voor agro-ecologie waarin 'boeren met natuur' centraal staat. Om deze omslag mogelijk te maken, pleit WNF voor een andere inzet van Europese landbouwsubsidie. Nederland krijgt zo’n € 750 miljoen subsidie per jaar.

 • Louwers IP|Technology Advocaten

  Dit kantoor met vijf advocaten is gespecialiseerd in intellectueel eigendom- & reclamerecht en IT-recht. Een eigentijds, energiek en innovatief nichekantoor, dat vanuit technologie- en designstad Eindhoven, nationaal en internationaal werk doet. Ik werkte hier als PR-adviseur. Resultaten: publicaties in diverse vakbladen en groot interview in het Financieele Dagblad over auteursrecht en The Pirate Bay, cliënt van Louwers.

 • NWEA (Nederlandse Windenergie Associatie)

  Om de opening van dit particuliere windpark Kubbeweg in Biddinghuizen te vieren, heeft NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie) een twee uur durend forum georganiseerd over windenergie. Ik heb dat forum mee voorbereid en geleid.

 • Kunstenaar Marijke de Goey

  Ik gaf in februari en maart 2014 PR-advies aan gerenommeerd kunstenaar Marijke de Goey vanwege de onthulling van ‘Tango Dancers’, een groot (15 x 25 meter) stalen kunstwerk op Gibbs Farm in Nieuw-Zeeland.

 • Rabo Groen Bank

  Van maart tot augustus 2013, was hier mijn taak, communicatie genereren binnen en buiten Rabobank, om Rabo Groen Bank op de radar te krijgen van groene investeerders en spaarders die hun geld willen steken in duurzame projecten door duurzame ondernemers.

 • Both Ends

  Both ENDS steunt lokale organisaties in ontwikkelingslanden bij armoedebestrijding en duurzaam milieubeheer. Ik werkte er van april tot september 2012 aan de professionalisering communicatie afdeling en gaf strategisch free publicity advies aan directie.

 • Deltacommissie

  De Deltacommissie adviseerde het kabinet over de manier waarop Nederland kan omgaan met de gevolgen van klimaatverandering in de komende 100 à 200 jaar. In haar advies kwam de commissie met strategieën voor duurzame ontwikkeling van de Nederlandse kust en het achterland. De Deltacommissie werd voorgezeten door prof. dr. Cees Veerman. In de aanvangsfase van de werkzaamheden van de commissie heb ik alle communicatieactiviteiten voor mijn rekening genomen in maart en april 2008.

 • Fortis Foundation Nederland

  In mei en juni 2008 heb ik 12 gesprekken geleid - opgenomen in een Utrechtse studio - tussen Fortis-medewerkers en mensen van de organisaties voor wie de Fortis Foundation zich inzet. Zij wil hiermee de luisteraar getuige maken van de ontmoeting tussen twee werelden, van binnen en buiten, van betrokkenheid en passie in de vorm van een tweegesprek. Een paar voorbeelden. Gerjoke Wilmink, directeur Nibud, praatte over het lespakket ‘Verantwoord omgaan met geld’ dat Nibud met Fortis heeft ontwikkeld voor VMBO-leerlingen. Nicole Verhoef is directeur van IMC Weekendschool voor kinderen uit sociaal-economische achterstandssituaties die drie jaar lang op zondag les krijgen van deskundigen. Zij voerde het gesprek over de sportdag die zij samen met Fortis heeft georganiseerd als beloning voor al die kinderen die in hun vrije tijd aan hun ontwikkeling werken. Een luisterverslag op cd is bijgevoegd bij het jaaroverzicht 2007, dat naar 15.000 medewerkers en relaties is gestuurd.

 • International Fund for Animal Welfare

  Het aantal olifanten in Afrika loopt schrikbarend terug door illegale stroperij en ivoorhandel. In juni 2007 was Nederland gastheer van CITES, de conferentie van de Verenigde Naties over handel in bedreigde diersoorten. IFAW vroeg mij om voor CITES drie media activiteiten te regelen. Ik heb een delegatie van zeven verschillende Afrikaanse regeringsvertegenwoordigers, die op de conferentie een motie voor een moratorium op ivoorhandel hebben ingediend, voorgesteld aan de media. Zo ook een Zuid-Afrikaanse wetenschapper die een nieuwe oplossing heeft bedacht voor het ruimtebeslag van olifantenkuddes. En een Keniaanse oud-natuurparkwachter die uit eigen ervaring vertelde hoe het is om tegen illegale stroperij van ivoor te vechten. Met de media-aandacht voor deze verhalen uit de eerste hand voerde het IFAW de druk op de Nederlandse regering op een krachtiger standpunt in te nemen. Met succes, want de regering heeft dat standpunt inderdaad aangepast ten faveure van de Afrikaanse olifanten. Mijn werk duurde van april tot juli 2007.

 • Le Tableau

  Rondom de lancering van het eerste uitzendbureau voor advocaten heb ik in augustus en september 2005 de directie bijgestaan met pers- en communicatieadvies. Bij de oprichting een groot stuk in Het Financieele Dagblad, dé krant voor Le Tableau’s doelgroep en artikelen in diverse vakbladen verzorgd.

 • Duurzame Energie Koepel

  DE Koepel is de paraplu waaronder bedrijven die actief zijn in de duurzame energiesector zich organiseren. Ik heb van 15 september 2004 tot juli 2005 voor DE Koepel media- en communicatiewerk gedaan met het doel de politieke en publieke acceptatie van schone energie te versnellen en te versterken. Een voorbeeld: een ingezonden artikel in NRC Handelsblad over gebrek aan level playing field tussen de verschillende energiebronnen, zoals schone energie en kernenergie.

Van Ede & Partners
Energy Park Zwanenburg
Borgingscommissie Energieakkoord
Faculteit Geesteswetenschappen (Universiteit van Amsterdam)
Utz Kapeh Foundation
Universiteit van Maastricht

Workshops / Trainingen

Humanitas
GroenLinks
RVS Verzekeringen
European Space Agency
Solidaridad
Partos (koepel van Nederlandse ontwikkelingshulporganisaties)

Debatten

Anti-kernenergiebeweging (op de Amsterdamse Dam)
Campagne Stop Kinderarbeid (FNV en Hivos)
Triodos Bank (zes keer)
Milieufederatie Noord-Holland
Achmea/Eureko (zes keer)
Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten
Delta Lloyd en FNV Bondgenoten
Nederlandse Kernfysische Dienst
Rabobank
VBDO
NWEA
Get Foundation
Delta Lloyd (drie keer)
Nuon

VASTE DIENSTVERBANDEN


Nuon (1998 – 2002)
Manager Persdienst, lid Managementteam

Greenpeace Nederland (1990 – 1998)
Persvoorlichter en persteamleider. Diverse malen op buitenlandse kantoren (Londen, Helsinki, Parijs, La Coruña)

Nederlandse Spoorwegen (1986 – 1990)
Bedrijfsjournalist

Freelance journalist (1984 – 1986)
Schrijven voor maandbladen; reportages Omroep Brabant